Skip to main content

אודותינו

אודותינו

התאחדות המלונות מאגדת ומייצגת את המלונות בישראל. ההתאחדות הוקמה בשנת 1932, במסגרת התאחדות הסוחרים בישראל, לימים איגוד לשכות המסחר. בשנת 1960 התאגדה ההתאחדות באופן עצמאי כאגודה עותמנית. ההתאחדות חברה בלשכת התאום של הארגונים העסקיים בישראל.

ההתאחדות משמשת ארגון על שמטרותיו לפעול לקידום, פיתוח והרחבה של התיירות בישראל ולסייע בהעלאת הרמה המקצועית של המלונות. היא מייצגת את המלונות במוסדות וארגונים בארץ ובחו"ל, ובפני גופים ממשלתיים, מקבלי החלטות מוסדות ורשויות מקומיות.

ההתאחדות הינה ארגון מטה הנותן שירותים לכל המלונות החברים ופועל גם באמצעות ועדות המורכבות מחברי ההתאחדות. ועדות ההתאחדות הן: ועדה ארגונית, ועדת עבודה, ועדת הכשרה, ועדת כלכלה, ועדת שיווק, ועדת חדשנות, ועדת ביקורת.

מוסדות ההתאחדות הם: הנשיאות, מועצת ההתאחדות, הוועידה הארצית.

לתקנון ההתאחדות לחצו כאן>>

רשימת חברים

צוות

אמיר חייק

נשיא התאחדות המלונות

יעל דניאלי

מנכ"לית התאחדות המלונות

רומי גורודסקי

סמנכ"לית התאחדות המלונות

יואב בכר

סמנכ"ל משאבי אנוש

טלי טננבוים

סמנכ"לית לשיווק ותקשורת

עו"ד ניר קפלן

מנהל מחלקת רגולציה

פנינה בן דוד

מנהלת המחלקה הכלכלית

אלינור מאירוביץ'

מנהלת המרכז לקידום מקצועי

גרנית שרון

מנהלת תחום חדשנות